Nahlášení reklamace

Při nahlášení reklamace je nutné vždy uvést číslo zakázky = číslo Vaší smlouvy o dílo. 

Záruka se nevztahuje na běžné seřízení oken a dveří popsané v návodu k použití - viz níže. V zájmu zvyšování kvality, reklamace přijímáme pouze v písemné formě. Váš požadavek zašlete poštou, nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře, nebo případné dotazy volejte v pracovní den do 7:00hod do 15:30hod na telefonní číslo 312 591 724.

 Dokumenty ke stažení:

 

Nahlášení reklamace