HST Panorama

Technické parametry

PROFIL HST Panorama
Zasklení   bezrámové pevné části
Součinitel prostupu tepla skla Ug   Ug = 0,5 W/(m2 x K)
Tepelná propustnost celého okna Uw   Uw = 1,3 W/(m2 x K)
Bezbariérové provedení    
Váha křídla až 400kg