BLA 400

Technické parametry

PROFIL BLA 400
Zasklení    izolační 3 sklo
Součinitel prostupu tepla skla Ug   Ug = 0,5 W/(m2 x K)
Tepelná propustnost celého okna Uw   Uw = 0,69 W/(m2 x K)
Svařované rohy opláštění    
Skryté kování