BLA 200

Technické parametry

PROFIL BLA 200
Zasklení    izolační 3 sklo
Součinitel prostupu tepla skla Ug   Ug = 0,5 W/(m2 x K)
Tepelná propustnost celého okna Uw   Uw = 0,86 W/(m2 x K)
3x obvodové těsnění    
Skryté kování