BL 80

Technické parametry

PROFIL BL 80
Zasklení   Zasklení izolačním 3 sklem
Součinitel prostupu tepla skla Ug   Ug = 0,7 W/(m2 x K)
Tepelná propustnost celého okna Uw   Uw = 0,86 W/(m2 x K)
Stavební hloubka   78mm
Možnost rustikální a slim provedení