BL 100

Technické parametry

PROFIL BL 100
Zasklení   Zasklení izolačním 3 sklem
Součinitel prostupu tepla skla Ug   Ug = 0,5 W/(m2 x K)
Tepelná propustnost celého okna Uw   Uw = 0,69 W/(m2 x K)
Stavební hloubka   92mm
Možnost zasklení větších skel než u BL 80