Vlepovaná skla metodou STV®

STV® – statické suché zasklení skla do okenního křídla se v oblasti plastových oken ukázalo jako krok správným směrem. Sklo samo o sobě při správném způsobu zatížení je materiál dostatečně tuhý, aby bezpečně zajistil statiku okenního křídla. Tím se eliminuje i tepelný most, který jinak ocelová výztuž v křídle představuje. Jestliže tedy sklo převezme úkol ocelové výztuže, je možné výztuž z profilu křídla vyloučit.

STV® výhody

  • výrazné snížení nutnosti seřízení způsobené svěšováním
  • slepení skla zajistí větší odolnost proti vloupání
  • možnost výroby velkých okenních elementů
  • zlepšená tepelná izolace (u bílých oken)
  • snížení hmotnosti křídla zlepšuje komfort při manipulaci, menší namáhání na panty
  • okna s STV® se zavírají jako „sejf“

Vlepené sklo = křídlo zavírá jako "sejf"

Popis a hlavní výhody vlepování skel do okenního křídla – technologie STV. 

Jednou z metod, jak vyřešit problém dalšího zlepšení koeficientu prostupu tepla a přitom udržet i zlepšit statické vlastnosti oken, je využití tuhosti skla. Přilepením rámu křídla k obvodu zasklení převezme křídlo tvar daný geometrií skla a současně převezme i jeho mechanickou tuhost.

Vlepování skel je technologie již delší dobu známá jak z odvětví výroby oken, tak i z jiných průmyslových odvětví. Inspirací pro vývojáře zřejmě bylo vlepování skel do automobilů. V automobilovém průmyslu se využívá již dlouhodobě bez problémů, naopak použitím kvalitních lepicích hmot bylo dosaženo ještě větší pevnosti spojení skla s karoserií než předtím. Lepidla přesvědčila natolik, že technologie lepení se používá ke spojování některých dílů karoserie.

V oblasti plastových oken se nakonec ukázalo, že vlepování skel do rámů křídel je krok správným směrem. Sklo samo o sobě při správném způsobu zatížení je materiál dostatečně tuhý, aby bezpečně zajistil statiku okenního křídla. Jestliže tedy sklo převezme úkol ocelové výztuže, je možné výztuž z profilu křídla vyloučit. Tím se eliminuje i tepelný most, který jinak ocelová výztuž v křídle představuje.

Zde najdete video s ukázkou výroby oken technologií vlepování skel.

Výsledky testů provedených ve zkušebnách pro okna s vlepovaným sklem jsou přes nepřítomnost výztuže stejné jako v případě okna vyrobeného klasickou metodou, ale i ve dvou ukazatelích ještě lepší. Vodotěsnost byla naměřena o 150 Pa lepší a ještě zajímavější jsou výsledky měření na stanovení koeficientu prostupu tepla rámem Uf . Bylo dosaženo hodnoty  Uf= 1,0 W/m2K. Celkový výsledek měření celého okna s použitím skla s U - 1,0 W/m2K dosáhlo na Uw - 1,1 W/m2K. Zde najdete platný certifikát na technologii STV. 

Fakta více než přesvědčivá. Nakonec, spotřebitel sám může ocenit výhody této technologie. Pozná je především pokaždé, když bude s křídlem manipulovat, křídlo je o poznání lehčí a velmi odolné proti svěšování. Kromě toho je to také malý, ale významný příspěvek pro ochranu životního prostředí.

Prvotně dochází k absolutní úspoře ocelové výztuže, což může činit na jednom křídle 10 až 12 kg oceli a druhotně koeficienty prostupu tepla okny s křídly bez výztuže jsou přece jen o dost lepší, ztráty tepla jsou nižší a to nejen že může pocítit konečný spotřebitel na své peněžence.

Kromě podstatného snížení koeficientu prostupu tepla zákazník získá i další výhody: 

  1. Snížení hmotnosti křídla, což se projeví menším namáhání pantů a konstrukce a v důsledku toho i snížením nároků na údržbu a seřizování. Prakticky každé okno je po určité době nutné seřídit a upravit jeho svěšení. To je důsledek váhy křídla páky vznikající při otevření okna. Uvážíme-li, že ocelová výztuž váží ca 2 kg/m může snížení váhy u „panelákového okna“ činnit až 10 kg!

  2. Geometrie křídla je daná trvalým přilepením ke sklu a v důsledku toho se eliminuje riziko prohýbání oken v důsledku tepelných změn (podobně jako přilepené sklo v automobilu).

  3. Utěsnění skla vůči vnějšímu přesahu křídla je v zasklívacím falci absolutní. Nedochází k znečišťování těsnění vnějším prachem a přes těsnění neporoniká voda. (Pokud není sklo přilepeno k přesahu křídla vždy vzniká možnost pronikání vody a prachu pod zasklení jako důsledek prohýbání skla nárazovitým větrem – sklo se od těsnění odtlačuje, což v případě přilepení nevzniká).

  4. Manipulace i s velkými křídly je o poznání lehčí.

I pokud se sklo rozbije, je situace řešitelná. Naše firma je vybavena přípravkem na nanášení nové lepicí pásky poté, co je lepící vrstva z původního křídla odstraněna. Je to sice o něco časově náročnější, ale s ohledem na výše zmíněné důvody se vyplatí.

Video s ukázkou výměny skla.