Kvalitní okno dělá kvalitní montáž

Správná montáž okna dle platné normy ČSN 74 6077
Úloha moderního okna spočívá především v jeho perfektní těsnosti. Okno jako takové, tedy křídlo v rámu - je těsné dokonale. Tato důležitá vlastnost však může být poměrně snadno „znehodnocena“, pokud dojde k nedbalé, či přímo neodborné montáži. Po vsazení okna do otvoru vzniká mezi okenním rámem a zdí domu spára - montážní spára. Nachází se po celém obvodu okna a zpravidla je 1-2cm široká - dle velikosti okna. Při nedbalé montáži se tato spára vyplňuje pouze montážní pěnou a dále se začišťuje jen tenkou vrstvou omítky, což je chybné. Pěna má při montáži oken pouze funkci izolace, pěna je velmi náchylná na vodu, vlhkost a sluneční záření a v důsledku toho dochází k jejímu pozvolnému rozpadu. Tento defekt často způsobuje pronikání dešťové vody do spáry a pak dále do interiéru, vznik plísní a promrzání.

Odborná montáž znamená, že nové okno musí být přirozeně spojené s budovou tak, aby tvořilo jeden celek. Tím se zabrání vzniku spár a trhlin, které na svědomí pohyb stavby a rozpínavost okna vlivem teplotních změn. Pouhé použití montážní pěny nestačí, okenní rám musí být do stavby napojen např. speciálními páskami, které se přilepí na rám okna a na zdivo a tím ochrání napojovací spáru před zatečením následnou plísní a promrzáním. V tomto ohledu se nevyplácí šetřit, protože tyto pásky již dodatečně nelze namontovat.

Ilustrační fotografie správné montáže:

Detailní fotografie použití funkčních pásek:

Certifikát o proškolení naší společnosti najdete zde
Přečtěte si více o spojení okna s domem  v nové brožuře

Podkladové profily PURENIT.
Na většině staveb se balkónové a vchodové dveře montují na podkladový beton. Dále po montáži oken a dveří následuje instalace izolace podlahy, případně podlahového topení a finální konstrukce podlahy. V prostoru pod dveřmi se musí zamezit vzniku tepelného mostu. Doby kdy se okna položila na dvě cihly a stavba je pak nějak podezdila je nenávratně pryč a je to dobře. Protože v tomto detailu vznikaly nenávratné chyby, kterých se musíme vyvarovat. Správným řešením jak balkónové a vchodové dveře správně podložit je použít nový systémový materiál Purenit - viz foto.

Purenit je produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně nezávadný. Výrobky jsou pevné, lehké, snadno opracovatelné všemi obráběcími stroji (obdobně jako dřevo), lze do něho snadno šroubovat. Purenit je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými materiály. Odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

Fotografie možného způsobu montáže profilu Purenit:

Důležitá fukce APU lišt.
Každé okno se vlivem změny teplot pohybuje, proto nesmí být pevně spojeno s žádným materiálem. Častou chybou je absence tzv. APU lišty, která je právě pro tyto případy vhodná. Tato speciální lišta zabrání pevnému spojení fasády s oknem a při pohybu okna, nebo naopak pohybu stavby, nedochází k praskání omítky. Pokud chcete mít po celou dobu používání našich oken bezvadné ostění, používejte tyto APU lišty i na interiérovou stranu oken, vyplatí se to. APU lišty instaluje stavební firma v průběhu provádění fasády.

Detailní fotografie použití APU lišty, vnitřní i vnější strana:

Ukázka vzniku trhlin při absenci APU lišt, vnitřní i vnější strana okna (toto nejsou naše okna):

Více se také o APU lištách dočtete v tomto dokumentu

Poraďte se s našimi odborníky o všech důležitých detailech správné montáže oken a dveří. V tomto ohledu se opravdu udělalo v minulosti mnoho nevratných chyb, na které se snažíme naše zákazníky předem upozornit.

Nešetřete na montáži oken :-)