Vyberte jednu z možností
Pro přihlášení k odběru novinek, vyplňte E-mail a klikněte na Přihlásit.

Nadpis

Počet komor a jejich význam

K charakteristickým znakům plastových profilů patří i jejich vnitřní skladaby, tedy i počet komor. Význam počtu komor je především v oblasti tepelného odporu. Zjednodušeně by bylo možné tvrdit, že čím více komor, tím větší tepelný odpor a také nižší koeficient prostupu tepla. Není to však zcela přesné. Samozřejmě každá komora jako izolační přepážka zvyšuje odpor

vedení tepla, záleží však také na tom jak je komora velká a jak je uspořádána. Obecně také platí, že odpor materiálu samozřejmě vzrůstá s jeho tloušťkou, nebo v případě profilů tady s jejich stavební hloubkou. Je tedy důležité nejen zvyšovat počet komor, ale i stavební hloubku profilů.

Přitom je však třeba si uvědomit, že z hlediska tepelných ztrát oknem přece jen větší roli hraje použité zasklení. Plocha skla je prostě vždy větší než plocha rámů a tak by úměrně použitým profilům, měla být volena i zasklení.